KORT OM PROFFSAVIATION

ProffsAviation rekryterar, utbildar och förmedlar kabinpersonal till flygbolag.

ProffsAviation är år 2006 grundat och det första finländska privata företaget på området. Företagets grundare har lång erfarenhet inom flygbranschen.

ProffsAviations grundutbildningsprogram har godkänts av Luftfartsförvaltningen i Finland (TRAFI) och har fyllt alla för branschen gällande föreskrifter (Part-CC och OPS 1.1005).  ProffsAviation  ordnar inte Part-CC kurser, enbart, förberedande kurser.

Personer som har erhållit ProffsAviations grundutbildning kan arbeta som kabinpersonal inom olika flygbolag. För utbildning gällande särskilda flygplanstyper sörjer respektive flygbolag själva.

Ansökan görs genom att fylla i ansökningsblanketten (Word dokument eller PDF) och skicka in den till:

De sökande, som uppfyller minimikraven, kallas till en individuell intervju.

Ifall du redan har grundutbildning inom branschen eller söker jobb som flygvärdinna/flygvärd och vill registrera dig i ProffsAviations personalförmedlingstjänst kan du fylla i en registreringsblankett.

Tilläggsinformation fås genom att skicka e-post till adressen

 

 
© ProffsAviation Ab 2008 All rights reserved. Website by Oivamedia